07 March 2016

Taħdita Pubblika: 450 Sena mit-Twelid ta' S. Marija Maddalena de' Pazzi

Ismu huwa Ħniena: Id-duttrina tal-ħniena f’Santa Marija Maddalena de’ Pazzi, Karmelitana.

Fl-okkażjoni tal-Ġublew tal-Ħniena u f'għeluq l-450 Sena mit-Twelid ta' Santa Marija Maddalena de' Pazzi, 
P. Charlò Camilleri, O.Carm., se jagħti taħdita dwar id-Duttrina tal-Ħniena f'din il-mistika Karmelitana, 
fis-Sala Madonna tal-Karmnu, B’Kara. 
Nhar is-17 ta’ Marzu fis-7.00pm

No comments:

Post a Comment