22 September 2014

Pedamenti u Qċaċet tal-Ispiritwalita’ Karmelitana

Dan il-module jiftaħ il-kors dwar l-Ispiritwalità Karmelitana u jintroduċi lil min jieħu sehem fl-istorja tal-Ispiritwalità Karmelitana u l-figuri u l-kitbiet l-aktar importanti.

Wieħed jista’ jagħmel dan il-module waħdu jew ikompli l-modules l-oħra dwar l-Ispiritwalità Karmelitana matul is-sena.

Post - Carmelite Institute Mdina
Dati - Nhar ta' Tnejn. bejn is- 6 ta' Ottubru - 17 ta' Novembru 2014
Hin - 18:00 - 20:00
Prezz - 15 Euros

Wiehed jista’ japplika ghal dan il-module fuq carmeliteinstitute@gmail.com