22 September 2014

Il-Ħidma t’Alla fil-Ħajja tal-Bniedem

Dan il-module maqsum f’żewġ sibtijiet isir f’ forma ta’ seminar u jittratta dwar l-istorja ta’ kif Alla rrivela lilu nnifsu fl-istorja tal-bniedem.

Is-seminar jista’ jsir bħala module għalih jew inkella bħala parti mill-Kors Bażiku ta’ Spiritwalità Karmelitana mifrux fuq medda ta’ sentejn.

Post - Carmelite Institute Mdina
Dati - Is-Sibt 18 u 25 ta' Ottubru
Hin - 9:30am - 4:30pm
Prezz - 15 Euros

Wiehed jista’ japplika ghal dan il-kors fuq carmeliteinstitute@gmail.com