28 May 2012

Mill-24 sas-27 ta' Mejju, l-Istitut Karmelitan ta' Spiritwalità laqa' fi hdanu konferenza internazzjonali dwar l-Ispiritwalità Biblika li ghaliha hadu sehem professuri u teologi ta' fama internajonali, bhal Sandra Scheniderz. Il-professuri li hadu sehem gew minn diversi nhawi tad-dinja fosthom l-Istati Uniti, L-Olanda, il-Germanja, l-Indja, etc...

Is-seminar sar fid-Dar tat-Talb Lunzjata u qabel u wara s-seminar dawk li hadu sehem setghu qattghu xi jiem ta' btajjel izuru l-gzejjer Maltin.


(Fir-ritratt jidhru whud mill-partecipanti waqt zjara fl-Ghar ta' San Anard)

No comments:

Post a Comment