05 October 2012

Ftuh tas-Sena Akkademika 2012-2013

Nhar il-5 ta' Otrubru 2012, fir-Refettorju l-Qadim tal-Kunvent tal-Karmnu fl-Imdina, sar il-ftuh tas-sena  akkademika fl-Istitut Karmelitan. F'din il-lejla kien hemm diskors ta' merhba mill-vici direttur tal-Istitut dwar il-htiega li ninvestu fil-hajja spiritwali bl-esperjenza ta' Alla u mhux biss bl-istudju intellettwali. Wara pawsa muzikali fuq il-pjNh, saret it-Tahdita Ewlenija fil-programm mis-sur Mario Azzopardi dwar l-ispiritwalit√° u l-letteratura. Kien hemm ukoll qari ta' poeziji bit-Taljan u l-Malti biex jitfakkar il-Prof. P. Anastasju Cuschieri. Wwara kien hemm riceviment.

No comments:

Post a Comment