10 October 2018

In memoriam P. Manwel Schembri, OCD


P. Manwel Schembri, OCD twieled B'Kara nhar it-22 ta' Jannar 1961 u għal xi snin trabba l-Awstralja  meta l-familja tiegħu emigrat. Huwa ssieħeb fl-Ordni Karmelitan Skalz fl-1977. Kompla l-istudji tiegħu fl-INSERM. Ġie ordnat presbiteru fl-1986. Speċjalizza fit-Teoloġija Spiritwali mit-Teresianum f'Ruma. Bħala reliġjuż huwa ħadem fil-formazzjoni tal-Postulanti, n-Novizzi u l-Professi, qeda wkoll il-ministeru tiegħu fil-Kanada fejn ħadem ħafna mas-Sekulari Tereżjani, qed l-uffiċċju ta' pirjol, u kien ukoll kappillan . Lura Malta huwa ħadem bis-sħiħ għall-konsagrazzjoni tas-Santwarju ta' Santa Tereża tal-Bambin Ġesù. Kien ukoll superjur fi-Dar tal-Irtiri tas-Silġ. Ġie elett provinċjal tal-Provinċja Tereżjana f'Malta għal tminn snin u kien ukoll Ko-President tal-Carmelite Institute Malta li fih ukoll kien jgħallem Spiritwalità Karmelitana b'mod speċjali d-Duttrina ta' Santa Tereża tal-Bambin Ġesù li tant kien iħobb. Bħala Ko-President kif ukoll lettur kien jieħu nteress fl-istudji u r-riċerka tal-istudenti fl-Ispiritwalità Karmelitana. Minkejja kundizzjonijiet ta' saħħa dgħajfa baqa' jagħti sehmu fil-ministeru u fil-qadi ta' ħutu r-reliġjużi fil-Komunità u l-parroċċa ta' Ta' Xbiex. Baqa sal-aħħar ta' ħajtu jikteb dwar l-Ispiritwalità u l-istorja tal-Karmelu Tereżjan. 

Filwaqt li nuru l-apprezzament tagħna għall-preżenza hienja u l-ħidma tiegħu fostna, nitolbu lill-Mulej jagħtih il-mistrieħ ta' dejjem u nitolbu wkoll għall-familjari tiegħu u l-familja reliġjuża li tagħha kien membru.

Il-funeral tiegħu jiġi ċċelebrat il-Ġimgħa 12 ta' Ottubru fid-9.30am fis-Santwarju ta' Santa Tereża B'Kara.

Mill-Ħamis 11 ta' Ottubru wara nofsinhar il-ġisem tiegħu ikun espost fil-Knisja Parrokkjali ta' Ta' Xbiex sabiex jingħata l-aħħar tislima.

Agħtih O Mulej, il-mistrieħ ta' dejjem.

20 February 2018

Research Presentation Seminar on Spirituality

On February 28, 2018, upon the initiative of past alumni, students will be presenting their research in Spiritual Theology at the Carmelite Priory in Mdina. 

The Carmelite Institute Malta was founded ten years ago on October 4, 2008. The Institute offers courses and seminars in Spirituality, Mariology and the study of mysticism on various levels and moreover cooperates with the Faculty of Theology at the University of Malta to offer an MA programme in Spirituality. Students enrolled in this programme may opt to specialise in Carmelite Spirituality. 

The Carmelite Institute supports students who follow the MA programme in various ways and means.


Support the students in their research by attending the presentation seminar at the Priory.

27 December 2017

Casting Out the Noonday Demon

Studies in Spirituality, the peer-reviewed journal published by the Titus Brandsma Institute has just published the contribution of Prof. Michael Zammit on Thomas Merton. The academic entry was originally delivered as a Public Lecture on December 11, 2015, at the Carmelite Institute Malta as a follow-up lecture to Thomas Merton's Seminar commemorating his 100th Birth Anniversary.